S. N. Bose National Centre for Basic Sciences

Under Department of Science and Technology, Govt. of India

Department of Chemical, Biological & Macro-Molecular Sciences

Ph.D. Students

Sl.
Student's Name
Designation
Supervisor
1
ARINDAM DAS
ESRF
RAJIB KUMAR MITRA
2
KALLOL MUKHERJEE
ESRF
RANJIT BISWAS & ANJAN BARMAN
3
SIDDHI CHAUDHURI
ESRF
SAMIR KUMAR PAL
4
CHIRANJIT GHOSH
SRF
MANIK PRADHAN
5
KRISHNENDU PAL
SRF
GAUTAM GANGOPADHYAY
6
NIRNAY SAMANTA
SRF
RAJIB KUMAR MITRA
7
PRIYA SINGH
SRF
SAMIR KUMAR PAL
8
SANKAR DAS
SRF
SUBHRA JANA
9
SUMAN DUTTA
SRF
JAYDEB CHAKRABARTI
10
SUMAN SOM
SRF
MANIK PRADHAN
11
PRASENJIT KAR
SRF
SAMIR KUMAR PAL
12
SUSOBHAN CHOUDHURY
SRF
SAMIR KUMAR PAL
13
AMIT BARH
JRF
RAJIB KUMAR MITRA & PARTHA GUHA
14
ANIRUDDHA ADHIKARI
JRF
RANJIT BISWAS
15
ARUNAVA ADAK
JRF
JAYDEB CHAKRABARTI
16
EJAJ TARIF
SRF
RANJIT BISWAS
17
JURITI RAJBANGSHI
SRF
RANJIT BISWAS
18
KUMAR NEERAJ
JRF
RAJIB KUMAR MITRA
19
SANCHI MAITHANI
JRF
MANIK PRADHAN
20
SANTANU MANDAL
JRF
MANIK PRADHAN
21
ATANU BAKSI
SRF
RANJIT BISWAS
22
JAYITA PATWARI
JRF
SAMIR KUMAR PAL
23
KAJAL KUMBHAKAR
JRF
RANJIT BISWAS
24
S K IMADUL ISLAM
JRF
RAJIB KUMAR MITRA
25
ABHIJIT MAITY
SRF
MANIK PRADHAN
26
DAMAYANTI BAGCHI
SRF
SAMIR KUMAR PAL
27
DEBASISH DAS MAHANTA
SRF
RAJIB KUMAR MITRA
28
GOURAB DUTTA BANIK
SRF
MANIK PRADHAN
29
MITHUN PAL
SRF
MANIK PRADHAN
30
SUTAPA DUTTA
SRF
JAYDEB CHAKRABARTI & MAHUA GHOSH
31
TUHIN K MAJI
JRF
SAMIR KUMAR PAL
32
PROBIR KR SARKAR
JRF
SAMIR KUMAR PAL
33
SANDIP SAHA
JRF
GAUTAM GANGOPADHYAY
34
SAIKAT PAL
JRF
35
SASTHI CHARAN MANDAL
JRF
36
IKBAL AHMED
JRF
37
AKASH DAS
JRF

Project Students

Sl.
Student's Name
Designation
Supervisor
1
ANIMESH HALDER
SRF(PROJECT)
SAMIR KUMAR PAL
2
ARNAB SAMANTA
JRF(PROJECT)
SUBHRA JANA
3
PARTHA PYNE
PROJECT ASSISTANT
RAJIB KUMAR MITRA
NEW