S. N. Bose National Centre for Basic Sciences

Under Department of Science and Technology, Govt. of India

Department of Chemical, Biological & Macro-Molecular Sciences

Ph.D. Students

Sl.
Student's Name
Designation
Supervisor
Remarks
1
KRISHNENDU PAL
ESRF
GAUTAM GANGOPADHYAY
2
NIRNAY SAMANTA
ESRF
RAJIB KUMAR MITRA
3
PRIYA SINGH
SRF
SAMIR KUMAR PAL
4
SANKAR DAS
SRF
SUBHRA JANA
5
SUMAN SOM
ESRF
MANIK PRADHAN
6
ANIRUDDHA ADHIKARI
SRF
SAMIR KUMAR PAL
7
ARUNAVA ADAK
JRF
JAYDEB CHAKRABARTI
8
EJAJ TARIF
SRF
RANJIT BISWAS
9
JURITI RAJBANGSHI
SRF
RANJIT BISWAS
10
SANCHI MAITHANI
SRF
MANIK PRADHAN
11
ATANU BAKSI
SRF
RANJIT BISWAS
12
JAYITA PATWARI
SRF
SAMIR KUMAR PAL
13
KAJAL KUMBHAKAR
SRF
RANJIT BISWAS
14
S K IMADUL ISLAM
JRF
RAJIB KUMAR MITRA
15
ABHIJIT MAITY
ESRF
MANIK PRADHAN
16
DAMAYANTI BAGCHI
SRF
SAMIR KUMAR PAL
17
DEBASISH DAS MAHANTA
SRF
RAJIB KUMAR MITRA
18
GOURAB DUTTA BANIK
ESRF
MANIK PRADHAN
19
MITHUN PAL
SRF
MANIK PRADHAN
20
SUTAPA DUTTA
SRF
JAYDEB CHAKRABARTI & MAHUA GHOSH
21
TUHIN K MAJI
SRF
SAMIR KUMAR PAL
22
SANDIP SAHA
SRF
GAUTAM GANGOPADHYAY
23
SAIKAT PAL
JRF
RAJIB KUMAR MITRA
24
SASTHI CHARAN MANDAL
JRF
JAYDEB CHAKRABARTI
25
IKBAL AHMED
JRF
MANIK PRADHAN
26
AKASH DAS
JRF
MANIK PRADHAN
27
PARTHA PYNE
JRF
RAJIB KUMAR MITRA
28
ARKA CHATTERJEE
JRF
SAMIR KUMAR PAL
29
ARPAN BERA
JRF
SAMIR KUMAR PAL
30
ABHIK GHOSH MOULI K
JRF
JAYDEB CHAKRABARTI
31
DHRUBAJYOTI MAJI
JRF
RANJIT BISWAS
32
JAYANTA MONDAL
JRF
RANJIT BISWAS
33
RAHUL KARMAKAR
JRF
JAYDEB CHAKRABARTI

Project Students

Sl.
Student's Name
Designation
Supervisor
Remarks
1
ANIMESH HALDER
SRF(PROJECT)
SAMIR KUMAR PAL
2
ARNAB SAMANTA
JRF(PROJECT)
SUBHRA JANA
NEW