S. N. Bose National Centre for Basic Sciences

Under Department of Science and Technology, Govt. of India

Students

Department of Astrophysics and Cosmology

Sl.
Student's Name
Designation
Supervisor
1
Abhishek Roy
SRF
Sandip Kumar Chakrabarti
2
Anindita Mondal
SRF
Ramkrishna Das & Soumen Mondal
3
Anuvab Banerjee
SRF
Sandip Kumar Chakrabarti
4
Arindam Ghosh
SRF
Sandip Kumar Chakrabarti
5
Arnab Deb
SRF
Sandip Kumar Chakrabarti
6
Ayan Bhattacharjee
SRF
Sandip Kumar Chakrabarti
7
Somnath Dutta
SRF
Soumen Mondal
8
Supriyo Ghosh
SRF
Soumen Mondal
9
Alik Panja
JRF
Soumen Mondal
10
Ananda Gopal Maity
JRF
Archan S Majumdar
11
Arnab Sarkar
JRF
Archan S Majumdar
12
Rahul Bandyopadhyay
JRF
Ramkrishna Das
13
Riddhi Chatterjee
JRF
Archan S Majumdar
14
Ruchi Pandey
JRF
Ramkrishna Das
15
Prantik Nandi
JRF
Sandip Kumar Chakrabarti
16
Dhrimadri Khata
SRF
Soumen Mondal & Ramkrishna Das
17
Samrat Ghosh
SRF
Soumen Mondal
18
Shounak Datta
JRF
Archan S Majumdar
19
Piklu Santra
JRF
Sandip Kumar Chakrabarti

Project Students

Sl.
Student's Name
Designation
Supervisor
1
Suchetana Goswami
SRF(PROJECT)
Archan S Majumdar
2
Bihalan Bhattacharya
JRF(PROJECT)
Archan S Majumdar

Department of Chemical, Biological & Macro-Molecular Sciences

Sl.
Student's Name
Designation
Supervisor
1
Arindam Das
ESRF
Rajib Kumar Mitra
2
Chiranjit Ghosh
SRF
Manik Pradhan
3
Krishnendu Pal
SRF
Gautam Gangopadhyay
4
Nirnay Samanta
SRF
Rajib Kumar Mitra
5
Priya Singh
SRF
Samir Kumar Pal
6
Sankar Das
SRF
Subhra Jana
7
Suman Dutta
SRF
Jaydeb Chakrabarti
8
Suman Som
SRF
Manik Pradhan
9
Prasenjit Kar
SRF
Samir Kumar Pal
10
Amit Barh
JRF
Rajib Kumar Mitra & Partha Guha
11
Aniruddha Adhikari
JRF
Samir Kumar Pal
12
Arunava Adak
JRF
Jaydeb Chakrabarti
13
Ejaj Tarif
SRF
Ranjit Biswas
14
Juriti Rajbangshi
SRF
Ranjit Biswas
15
Sanchi Maithani
JRF
Manik Pradhan
16
Santanu Mandal
JRF
Manik Pradhan
17
Atanu Baksi
SRF
Ranjit Biswas
18
Jayita Patwari
JRF
Samir Kumar Pal
19
Kajal Kumbhakar
JRF
Ranjit Biswas
20
S K Imadul Islam
JRF
Rajib Kumar Mitra
21
Abhijit Maity
SRF
Manik Pradhan
22
Damayanti Bagchi
SRF
Samir Kumar Pal
23
Debasish Das Mahanta
SRF
Rajib Kumar Mitra
24
Gourab Dutta Banik
SRF
Manik Pradhan
25
Mithun Pal
SRF
Manik Pradhan
26
Sutapa Dutta
SRF
Jaydeb Chakrabarti & Mahua Ghosh
27
Tuhin K Maji
JRF
Samir Kumar Pal
28
Probir Kr Sarkar
JRF
Samir Kumar Pal
29
Sandip Saha
JRF
Gautam Gangopadhyay
30
Saikat Pal
JRF
Rajib Kumar Mitra
31
Sasthi Charan Mandal
JRF
Manik Pradhan
32
Ikbal Ahmed
JRF
Manik Pradhan
33
Akash Das
JRF
Manik Pradhan

Project Students

Sl.
Student's Name
Designation
Supervisor
1
Animesh Halder
SRF(PROJECT)
Samir Kumar Pal
2
Arnab Samanta
JRF(PROJECT)
Subhra Jana
3
Partha Pyne
PROJECT ASSISTANT
Rajib Kumar Mitra

Department of Condensed Matter Physics and Material Sciences

Sl.
Student's Name
Designation
Supervisor
1
Anita Halder
SRF
Tanusri Saha Dasgupta
2
Aslam Parvej
SRF
Manoranjan Kumar
3
Debasmita Maiti
SRF
Manoranjan Kumar
4
Hrishit Banerjee
SRF
Tanusri Saha Dasgupta & Manoranjan Kumar
5
Indranil Chakraborty
SRF
Kalyan Mandal
6
Kartik Samanta
SRF
Tanusri Saha Dasgupta
7
Monalisa Singh Roy
SRF
Manoranjan Kumar
8
Poulami Chakraborty
SRF
Tanusri Saha Dasgupta
9
Poonam Kumari
SRF
Priya Mahadevan
10
Ransell Richard Dsouza
SRF
Sugata Mukherjee & Tanusri Saha Dasgupta
11
Rakesh Das
SRF
Manoranjan Kumar
12
Ravindra Singh Bisht
SRF
Arup Kumar Raychaudhuri
13
Samiran Choudhury
SRF
Anjan Barman
14
Shaili Sett
SRF
Arup Kumar Raychaudhuri
15
Souvanik Talukdar
SRF
Kalyan Mandal
16
Subarna Datta
SRF
Barnali Ghosh (Saha)
17
Vibhuti Narayan Rai
SRF
Arup Kumar Raychaudhuri
18
Chandrima Banerjee
SRF
Anjan Barman
19
Joydeep Chatterjee
SRF
Priya Mahadevan
20
Sagar Sarkar
SRF
Priya Mahadevan
21
Avinash K Chaurasia
JRF
Anjan Barman
22
Avisek Maity
JRF
Barnali Ghosh (Saha)
23
Chandan Samanta
JRF
Barnali Ghosh (Saha)
24
Sumanti Patra
JRF
Priya Mahadevan
25
Sourav Sahoo
JRF
Anjan Barman
26
Dipika Mandal
JRF
Kalyan Mandal
27
Shreya Das
JRF
Tanusri Saha Dasgupta
28
Subrata Ghosh
JRF
Kalyan Mandal
29
Sudip K Saha
JRF
Manoranjan Kumar
30
Sarowar Hossain
SRF(TWAS-BOSE)
Pratip Kumar Mukhopadhyay
31
Anulekha De
SRF
Anjan Barman & Rajib Kumar Mitra
32
Sucheta Mondal
SRF
Anjan Barman
33
Suraka Bhattacharjee
SRF
Ranjan Chaudhury
34
Keshab Karmakar
SRF
Kalyan Mandal
35
Mahebub Alam
SRF
Kalyan Mandal
36
Subhamita Sengupta
JRF
Arup Kumar Raychaudhuri
37
Dipanjan Maity
JRF
Kalyan Mandal
38
Priyanka Saha
JRF
Kalyan Mandal
39
Koushik Mandal
JRF
Ranjan Chaudhury & Manoranjan Kumar
40
Abhishek Bagchi
SRF(EXTERNAL)
Pratip Kumar Mukhopadhyay

Project Students

Sl.
Student's Name
Designation
Supervisor
1
Sangita Dutta
JRF(PROJECT)
Soumendu Datta
2
Suvankar Das
PROJECT ASSISTANT
Amlan Dutta
3
Shishir Kumar Pandey
SRF(PROJECT)
Priya Mahadevan

Department of Theoretical Sciences

Sl.
Student's Name
Designation
Supervisor
1
Biplab Bhattacharjee
SRF
Subhrangshu Sekhar Manna
2
Ishita Dutta Choudhury
SRF
Amitabha Lahiri
3
Subhasis Chakraborty
SRF
Amitabha Lahiri
4
Arghya Das
SRF
Punyabrata Pradhan
5
Arpan Krishna Mitra
SRF
Rabin Banerjee
6
Arpita Mitra
SRF
Rabin Banerjee
7
Chandreyee Roy
SRF
Subhrangshu Sekhar Manna
8
Karan Savio Fernandes
SRF
Amitabha Lahiri
9
Raj Kumar Sadhu
SRF
Sakuntala Chatterjee
10
Shauri Chakrabarty
SRF
Sakuntala Chatterjee
11
Soumyakanti Bose
SRF
M. Sanjay Kumar
12
Subhadip Chakraborti
SRF
Punyabrata Pradhan
13
Subrata Dev
SRF
Sakuntala Chatterjee
14
Sudipta Pattanayak
SRF
Manoranjan Kumar & M. Sanjay Kumar
15
Sumanto Chanda
SRF
Partha Guha
16
Sumanta Kundu
SRF
Subhrangshu Sekhar Manna
17
Sayani Chatterjee
SRF
Punyabrata Pradhan
18
Amal Garain
JRF
Punyabrata Pradhan
19
Ankan Pandey
JRF
Partha Guha
20
Aritra Narayan Bose
SRF
Biswajit Chakraborty
21
Jaydeb Das
JRF
Biswajit Chakraborty
22
Partha Nandi
JRF
Manu Mathur & Biswajit Chakraborty
23
Ritam Basu
JRF
Amitabha Lahiri
24
Debabrata Ghorai
JRF
Biswajit Chakraborty
25
Anirban Dinda
JRF
Manu Mathur
26
Sayan K Pal
JRF
Biswajit Chakraborty

Project Students

Sl.
Student's Name
Designation
Supervisor
1
Dhiraj Tapader
JRF(PROJECT)
Punyabrata Pradhan

Integrated PhD

Sl.
Student's Name
Batch
1
Anupam Gorain
2015-16
2
Atul Rathod
2015-16
3
Shantonu Mukherjee
2015-16
4
Shashank Gupta
2015-16
5
Sudip Majumdar
2015-16
6
Surya Narayan Panda
2015-16
7
Swarnali Hait
2015-16
8
Achintya Low
2016-17
9
Ankur Srivastav
2016-17
10
Anuj K Dhiman
2016-17
11
Anwesha Chakraborty
2016-17
12
Manjari Dutta
2016-17
13
Megha Dave
2016-17
14
Raghvendra Pandey
2016-17
15
Sayan Routh
2016-17
16
Neeraj Kumar
2016-17
NEW